About us

Other Institutes

 •  Wainganaga Polytechnic, Sakoli
 •  Bajiraoji Karanjekar COllege of Pharmacy, Sakoli (B. Pharm., D. Pharm.)
 •  Dr. S. Radhakrishnan College of Education, Sakoli (B. Ed.)
 •  Rajiv Gandhi Shikshan Mahavidyalaya, Sadak Arjuni (B. Ed.)
 •  N. P. Singh Memorial Wainganaga College of Physical Educationa, Sakoli (B.P.E., B.P.Ed., M.P.Ed.)
 •  Tarachandji Nikhade Adhyapak Vidyalaya, Sakoli (D.Ed.)
 •  Wainganaga Institute of Advance Studies, Sakoli (B. Lib., M.Lib., P.G.D.C.C.A., P.G. Diploma)
 •   Swami Vivekanand College of Education and Yoga, Sakoli (D.Y. Ed.)

Other Institutes

 •   Wainganaga Technical Institute, Sakoli (Diploma in Fire Service Engineering)
 •   Shri Santaji Arts and Science College, Palandur (B.A., M.A., P.G. Diploma)
 •  Rajiv Gandhi Mahavidyalaya, Sadak Arjuni (B.A.)
 •  Kamai Karanjekar Seondary and Higher Secondary School, Ekodi
 •  Vitthal Rukhumai Vidyalaya, Bhugaon
 •  Navjeevan High School, Jamnapur, Sakoli
 •  Navjeevan Convent, Jamnapur, Sakoli
 •  Navjeevan CBSE School, Jamnapur, Sakoli

Photo Gallery